Våra tjänster till bostadsrättsföreningar:
Lån,Försäkring & Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning till Brf

 

Allt samlat på ett ställe!

Svenska Bolån erbjuder ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar. Vi underlättar styrelsearbetet och ger er rätt verktyg för att planera er ekonomi.

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening eller samfällighet är ett stort ansvar som bygger på medlemmarnas förtroende för styrelsen att tillvarata föreningens gemensamma intressen. Genom att anlita Svenska Bolån ser vi till att det löpande styrelsearbetet blir så enkelt och bekymmersfritt som möjligt.

Vi på Svenska Bolån har tillsammans en bred kompetens och samarbetar för att ge dig bästa möjliga service  och säkerställa leveransen till er. Vi arbetar för att stötta styrelsen, så att det löpande styrelsearbetet ska bli så smidigt som möjligt. Vårt mål är att ni som styrelse ska känna er trygga med vår förvaltning och att ni som kund alltid ska få den hjälp och stöd ni behöver!

Vi erbjuder personlig service och som styrelserepresentant kan du ringa när som helst under kontorstid.

 

I vårt fasta arvode ingår:

 • Personlig service via telefon och e-post 
 • Webattest av fakturor
 • Hantering av löpande redovisning 
 • Upprättande av budgetförslag
 • Upprättande av bokslut och årsredovisning 
 • Avisering av avgifter och hyror för lägenheter, lokaler, p-platser, garage och alla övriga objekt
 • Hantering av betalningspåminnelser
 • Lägenhetsförteckning
 • Juridisk rådgivning, 3 timmar per år
 • Löner & Arvoden
 • Ekonomisystem där allt är samlat på ett ställe

Tilläggstjänster:

 • Ekonomisk analys/utredning 
 • Låneupphandling 
 • Deltagande på styrelsemöte/stämma
 • Stämmoordförande
 • Utbildning
 • Hantering av garage- och parkeringskö
 • Kreditupplysning
 • Mäklarbild
 • Juridisk rådgivning, mer än 3 timmar per år

 

Modern och enkel förvaltning!

Allt samlat på ett ställe på mobilen, surfplattan eller datorn.

  

 

 

Ansvariga för förvaltning

   

Ramzi Kauppi

Verksamhetsansvarig

Kort info: Erfarenhet av bank, ca. 10 år i SEB. Grundutbildning inom sakförsäkring. Fastighetsmäklare i 3 år. Idrottslig bakgrund, elittränare.

 
 

Carin Granström

Carin är civilekonom och har varit ordförande i bostadsrättsförening i 5 år. Med sitt engagemang, sin lyhördhet och kunskap är Carin är viktig del av förvaltningen.

 
 

Carl Rumenius

Carl har bred utbildning. Han är civilingenjör och har varit gymnasielärare. Mer väsentligt för förvaltningen är att Carl är både civilekonom och revisor med gedigen yrkeserfarenhet.

 
 

 

Kontakta oss! Fyll i formuläret så hör vi av oss. 

   
 
 

UNDERHÅLLSPLAN

Underhållsplanen utgör grunden i ansvarsfull fastighetsförvaltning. Underhållsplanen upprättas för att bevara fastighetens standard och värde, men inte minst för att ge föreningen en möjlighet att planera för kommande utgifter.

Styrelsen är ansvarig för underhållet av fastigheten och enligt vår mening bör alla bostadsrättsföreningar upprätta en underhållsplan. Detta behövs för föreningens långsiktiga planering av underhåll och för att kunna planera ekonomin långsiktigt. Vår tekniker gör en besiktning av fastigheten för att sedan upprätta en underhållsplan.

Med underhåll avses inte bara vad som behöver åtgärdas inom det närmaste året utan även det långsiktiga underhållet som sträcker sig långt fram i tiden. Det gäller för styrelsen att se till att bibehålla fastigheten i ursprungligt eller förbättrat skick. För ekonomins skull bör det finnas en plan för att undvika kostsamma reparationer.

För en styrelse är den inte altid så lätt att avgöra när en viss typ av underhåll skall utföras. Underhållsplanen är det verktyg som ger er vägledning. Här redovisas alla byggdelar i fastigheten. De mängdas upp iantal, kostnadsberäknas och en bedömning sker när i tiden åtgärden bör utföras. Underhållsplanen tas fram på en 10 - 20 års sikt och en årlig 
kostnad kan beräknas. Det ger styrelsen ett underlag för en budget för underhållsarbeten.

Med en underhållsplan blir det också lättare att föra över förvaltningsansvaret till en ny styrelse när en sådan utses samt att  försäkringsbolag och kreditinstitut insyn i föreningens kommande underhållsbehov.

Vi kan upprätta er underhållsplan och även teckna abonnemang på en årlig fastighetsbesiktning.

 

 

Varmt välkomna!

FASTIGHETSSKÖTSEL

En välskött fastighet ger ett gott intryck och skapar mervärden för boende och besökare. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom fastighetsskötsel, dygnet runt.

Den inre skötseln kan innebära att byta lås, glödlampor, åtgärda vattenläckor eller strejkande kranar. Det är sådant som vi åtgärdar snabbt och säkert. Vi utför besiktningar och kontroller regelbundet för att förekomma fel och brister. Det skall vara tryggt att veta att fastigheten alltid är välskött.

Ni har alltid tillgång till fastighetsjour som är aktiv dygnet runt, året runt. Ni får alltid tala direkt med tjänstgörande jourmontör som har jouren vid aktuellt tillfälle. Ofta löser det problem och frågeställningar utan att det behöver leda till en utryckning.

FASTIGHETSBESIKTNING

För en långsiktig god ekonomi och en välskött fastighet så bör varje förening göra en årlig statusbesiktning av byggnader och mark.

Besiktningen ger en bra inblick i den tekniska statusen i bostadsrättsföreningens fastigheter och i rapporten ser ni vilka eventuella skador som behöver åtgärdas och vad som kan bli potentiella framtida problem.

Vår tekniker besiktigar fastigheten. Vi tittar på byggnader, säkerhet, utemiljö och annat som har betydelse för den tekniska statusen. Vi ser också till att ni som förening får rätt förutsättningar för att leva upp till de krav som från myndigheter. Det kan gälla exempelvis brandsäkerhet och ventilation.

Rapporten är utförlig och i en sammanfattning rekommenderar vår tekniker vilka åtgärder som bör utföras under det kommande året, och vad detta kan komma att kosta. Den innehåller också rekommendationer kring framtida  underhållsbehov.

Den årliga statusbesiktningen blir ett viktigt beslutsunderlag för underhållet det kommande året och underlag i det årliga budgetarbetet. Den årliga besiktningen kompletterar, men ersätter inte Underhållsplanen. Tillsammans ger de en fullständig bild på både kort och lång sikt. Självklart upprättar vi en Underhållsplan också om ni vill.

 

  © Copyright 2019, Svenska Bolån AB